Міністерство юстиції України

Очищення влади України

Офіційний веб-сайт

Додаткові повноваження Директора Департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України надають можливість підписання документів від Міністерства юстиції України в сфері очищення влади

05.08.2016р.

З урахуванням тенденції зміни національного законодавства, направленої на удосконалення державної служби, перерозподілу службових обов’язків, наказом Міністерства юстиції України від 29.07.2016 затверджено нове положення про Департамент з питань люстрації Міністерства юстиції України.

Згідно з новими посадовими повноваженнями, Директор Департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України має право підписувати документи інформаційного характеру, в тому числі листи, роз’яснення, ініціативні запити, звіти, аналітичні матеріали до державних органів, громадян, установ, підприємств та організацій, Громадської ради з питань, що належать до компетенції Департаменту щодо виконання завдань та здійснення повноважень Міністерства під час формування і реалізації державної політики щодо очищення влади (люстрації), крім таких, що надсилаються на виконання актів Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Премєр-міністра України, Першого віце-премєр-міністра України, віце-премєрів України, а також стосуються розробки (погодження) проектів актів законодавства чи міжнародних договорів та відповідей на звернення керівників центральних органів виконавчої влади чи їх заступників, а також підписувати витяги з Реєстру, відповідно до положень законодавства з питань очищення влади (люстрації); зазначені документи мають інформаційний, роз’яснювальний характер, не є нормативно-правовими актами і не встановлюють правових норм.

Ці зміни надають можливості  Департаменту з питань люстрації спрощення бюрократичних процедур та підвищення ролі Департаменту у сфері очищення влади з питань, які відносяться до сфери повноважень Міністерства юстиції України.

© 2021 «Держінформ’юст»