Міністерство юстиції України

Очищення влади України

Офіційний веб-сайт

ПРАВО НА ОЧИЩЕННЯ. ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЛЮСТРАЦІЇ – ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВЕНЕЦІЙСЬКОЇ КОМІСІЇ

19.11.2014р.

17 листопада 2014 року на засіданні Пленуму Верховного Суду України було розглянуто питання щодо рішення ХІІ позачергового з’їзду суддів України та звернення суддівських колективів про направлення до Конституційного Суду України конституційного подання щодо відповідності Конституції України пункту 6 частини першої, пункту 2 частини другої, пункту 13 частини другої, частини третьої статті 3 Закону України від 16 вересня 2014 року № 1682-VII «Про очищення влади».

На початку виступив з доповіддю Голова Верховного суду України Ярослав Романюк, який зазначив, що підтримує позицію щодо необхідності конституційного подання, а також проведення роботи щодо ініціювання змін до Закону України «Про очищення влади».

Загалом на Пленумі Верховного Суду України були присутні 43 судді Верховного Суду України. При обговоренні присутніми висловлено думку щодо неприпустимості порушення принципу індивідуальної відповідальності суддів, недопущення порушення незалежності суддів та впливу на судову гілку влади.

На Пленумі було зачитано звернення Міністра юстиції України Павла Петренка щодо визначення Законом України «Про очищення влади» правових та організаційних засад проведення люстрації в Україні з метою відновлення довіри до судової влади, реалізації принципу верховенства права, конституційних прав і свобод людини в Україні.

Виступили члени Громадської ради з питань люстрації при Міністерстві юстиції України: Карл Волох, Єгор Соболєв та Дмитро Гнап, які наголосили на неприпустимості блокування процедури люстрації, зазначивши, що незалежність судової влади не означає її незалежність від законів, а норми Закону відповідають вимогам Конституції України щодо підстав та дотримання конституційної процедури звільнення суддів.

На Пленумі також виступила Директор Департаменту з питань люстрації при Міністерстві Юстиції України Тетяна Козаченко з правовим обґрунтуванням відповідності Конституції України зазначених норм Закону України «Про очищення влади», законності підстав та необхідності реалізації Закону прийнятого Верховною Радою та підписаного Президентом України.

Після голосування на обговорення по зауваженню судді Івана Шицького було поставлено питання щодо правомірності прийняття участі з правом голосу трьох суддів Верховного суду України, які, відповідно до ч.4. ст.102 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», не можуть виконувати свої повноваження зі здійснення правосуддя з наступного дня після досягнення ними 65 років. Дане питання було винесено на обговорення та голосування. За результатами голосування судді прийняли рішення про право таких суддів брати участь у голосуванні.

За звернення з конституційним поданням до Конституційного суду України щодо невідповідності Конституції України Закону України «Про очищення влади» в частині звільнення суддів проголосувало 23 судді Верховного суду України «За», 19 суддів «Проти», 1 суддя «Утримався».

© 2022 «Держінформ’юст»